Thành tích mới
nguyen minh thao được 14 điểm trong game  Mê cung gấu trúc
phuc tho được 673 điểm trong game Bảo vệ ruộng bí ngô
My Hao được 5485 điểm trong game  Chọn trang phục cho cả tuần
Suong Trang được 620 điểm trong game Trận chiến xe tăng
Thiên An được 12400 điểm trong game  Nhặt trứng phục sinh
nguyen thi my linh được 37328 điểm trong game  Ghép hoa

TOP RATING